Best leuk zo'n breuk 2 dS
biedt 30 ( + 5)  scenario's rond breuken.

Versie 2.0 dS biedt extra faciliteiten voor gebruik op het digitaal schoolbord.

Doelgroep: 4de en 5de lj.
 

Ideaal om gericht te werken aan de eindterm
'Zelfstandig LEREN met ICT
'


Met 5 extra simulaties voor het digitaal schoolbord.

Scenario's

Best leuk zo'n breuk 1

Demoversie

Bestellen

In Best leuk zoín breuk leggen wij  het accent op het gebruik van de simulatiekracht van de computer om contexten weer te geven en te experimenteren met wiskundige schemaís zoals in de praktijk niet  mogelijk is.
Breuken herstructureren, gelijknamig maken, vereenvoudigen, optellen en aftrekken.. Via het manipuleren met de simulatie ontdekken de leerlingen de oplossingsstrategie en oefenen die in.
Het programma is bovendien zo opgebouwd dat de leerlingen zelfstandig de
ingebouwde leerlijn kunnen doorlopen en zo hun competenties i.v.m. zelfstandig leren met ICT verhogen (cfr. eindtermen ICT).
Twee keer winst dus. Best leuk zoín breuk.

Opbouw

Dertig scenario's. De scenario's vormen een leertraject waarbij volgende leerinhouden systematisch aan bod komen:
- breuk als operator. Functie van teller en noemer bij het voorstellen en omrekenen van breuken (2/3 van 24)
-
breuk als getal. Breuken situeren en ordenen op een getallenlijn.
- breuken herstructureren. Gemengde getallen <-> onechte breuken.
-
breuken vergelijken. VergelijkingsstrategieŽn. Gelijkwaardige breuken. Breuken vereenvoudigen.
-
procedures. Gelijknamige breuken optellen en aftrekken. Getal +/- breuk. Breuken gelijknamig maken.
Dit zijn de leerinhouden die volgens de leerplannen dienen aangezet in het vierde leerjaar en herhaald en verdiept worden in het vijfde leerjaar.
Vijf extra simulaties voor klassikale instructie.
Breukendiagrammen, breukentafels, verdeelsimulator, zwembadsimulator, deel-geheel-simulator.

 
VERLOOP OEFENREEKS.

Bij elk scenario doorlopen de leerlingen drie stappen.

- Eerst krijgen ze een geanimeerde film. Daarin krijg ze instructie over de opdracht ('wat moet ik doen?)  en enkele tips voor de aanpak ('hoe pak ik het aan?). 
- Aansluitend krijgen ze 10 opgaven rond het opgegeven leerdoel. Als hulp kunnen ze een  schema (getallenlijn, deel-geheel-schema, breukentafel...) oproepen.
- Op het einde van elke oefenreeks verschijnt een
rapport met antwoordanalyse. Aan de hand daarvan kunnen ze reflecteren over 'deed ik het goed?' en 'wat heb ik geleerd?'. De score (bv. 8/10) krijgt een kleur. Die kleurcodes verschijnen op het persoonlijk inlogscherm.
Aan de hand ervan kan de leerlingen bepalen of het al dan niet nodig is een scenario nog eens over te doen.


FACILITEITEN

* Elk scenario wordt op een leuke en uitdagende manier aan de leerlingen voorgesteld via een korte filmclip.
De combinatie van beeld, tekst, klank en beweging laat toe ook moeilijke leerinhouden te introduceren.
*
 De 10 aangeboden opgaven binnen elk scenario,  worden  in stijgende moeilijkheidsgraad aangeboden.
Bij de meeste scenario's wordt de aangeboden hulp vanaf de zesde opgave teruggeschroefd.
* Foutgerichte feedback. Het programma herkent foutencategorieŽn (fout in noemer, teller..) en biedt contextuele hulp.
* Van elke oefensessie wordt procesgerichte informatie opgeslagen. Van elke oefenreeks wordt een antwoordanalyse bijgehouden.
* GeÔntegreerd leraargedeelte met o.m. leerlingvolgsysteem.  
 Leerkracht en leerlingen hebben op elk moment zicht op de vorderingen.

HULPVOORSTELLINGEN en SIMULATIES

Breuk als operator. Hoger,Lager simulatie. Breuken tekenen op rechthoek,cirkel, strook, lijnstuk, halve cirkel.
Breuk van getal (2/3van 24). Deel-geheel schema. Strokenschema. Simulatie: 'de slimste mens' (duo-spel)
Breuk als getal . Simulatie zwembad. Getallenlijn.
Breuken herstructureren. Getallenlijn.
Gelijknamige breuken optellen. Breuk als getal. Diverse schema's.
Breuken vergelijken. Strokenschema's. Breukentafel. Simulatie rubriceren: tetris (blokken)

LERARENGEDEELTE

Het lerarengedeelte kan op elk moment vanuit het openingsscherm worden opgestart.
a. Snel op weg. 
b. Schermafdrukken van alle scenario's met aanduiding leerdoel.    
c.  Aanmaken en wijzigen van leerlingenlijsten.
d.  Leerlingvolgsysteem:    * vorderingen per leerling met antwoordanalyse
e. Blikvangers.  Didactische en gebruikstips
f.  Basisinstellingen. De leerplannen verschillen in de notatie van gemengde getallen:: 1 en 1/3   of 1 1/3
U kunt hier eenmalig instellen welke notatie u verkiest. Het programma houdt er rekening mee.