Tafeltje rep je
 is een totaalpakket rond vermenigvuldigen en delen tot 100

Versie 3.0.
Het pakket kan volledig zelfstandig door de leerlingen doorlopen worden.
Met extra faciliteiten voor het digitaal schoolbord

  

Doelgroep: 2de - 3de lj en hoger,
 

   

 

Handleiding met schermafdrukken

Demoversie

Bestellen

Opbouw


Tafeltje rep je telt 20 basisscenario's, 4 testscenario's en 4 beloningsspelletjes

De basisscenario's zijn zo geordend dat de moeilijkheidsgraad geleidelijk verhoogd wordt: van vingertellen en opbouw van de maaltafels over delen, mix- en tempo-oefeningen  tot delen met rest.
De toetsscenario's (Turbotests, diplomatest, diagnostische toetsen)  geven u op elk ogenblik zicht op de bereikte rekenvaardigheid en leggen de struikelblokken van de leerling(en) bloot.
De beloningsspelletjes (Gerdies Games: Vier op een rij, Karaoke...) laten toe om, alleen of met twee, speels verder de tafels in te oefenen.
 

Instellen

Manueel instellen.
 
U bepaalt zelf welke tafels geoefend worden en welk scenario wordt opgestart.  Alle combinaties zijn mogelijk.


Computerbeheerd instellen.
U kiest één van de 70 voorgeprogrammeerde leertrajecten.


Het programma kiest autonoom 5 scenario's in stijgende moeilijkheidsgraad. De leerlingen starten bij 'dobbelsteen 1' (hier schakelen). Als ze hun persoonlijke CB-norm (bv. 85%) halen, gaan ze automatisch door naar dobbelsteen 2.
Als beloning voor het succesvol doorlopen van het hele leertraject krijgen ze een 'zes' en toegang tot 'Gerdies Games'
Het computerbeheerd instellen geeft u  een maximum comfort en dat zowel bij het oefenen in een computerklas als bij het gebruik in hoekenwerk of doorschuifsysteem.  De leerlingen werken op eigen niveau en in eigen tempo. U bent bevrijd van het instellen  en  kunt helpen waar nodig. De CB-norm kunt u met een paar muisklikken instellen op maat van uw klas of van elke leerling afzonderlijk. Het is zelfs mogelijk een eigen 'joker'-traject in te stellen.

Oefenverloop
Basisscenario's

 

Een oefenreeks telt 10 parallelle opdrachten (schermafdruk: schakelen bij maaltafel).
De opdracht is gekoppeld aan een simulatie (hier wordt het wisselen gesimuleerd; ook de stippenvoorstelling wordt bijgewerkt).  Bij elke opgave krijgt de leerling 2 kansen. Op de scorestrook kunt u de vorderingen van de leerlingen makkelijk volgen.

 

Op het einde van de oefenreeks verschijnt een rapport. Daarop kunt u de opgaven aflezen, de gemaakte fouten én de reactiesnelheid bij elke opgave. Het rapport wordt opgeslagen in het volgsysteem.

Toetsscenario's

Turbotests: één minuuttest en duurtest. Alle tafels. De behaalde scores worden bijgehouden als 'record'. De leerling krijgt info over zijn persoonlijke struikelblokken en wordt zo op weg geholpen om de eigen grenze te verleggen.
De turbotests zijn ideaal om bij het begin van het derde of vierde leerjaar de beginsituatie van uw klas in kaart te brengen.
Diagnostische toets. De leerlingen krijgen 10 'rijtjes-sommen. Daarvan maakt het programma een diagnostische foutenanalyses. Het signaleert daarbij enkele vaak voorkomen foutieve strategieën (1 x 3 = 4 => leerling telt op; 8 = . x 2 => leerling antwoordt 16; bewerkingsfout). In het volgsysteem kunt u de frequentie van dergelijke foutcategorieën opvragen. Dat kan helpen bij het diagnosticeren.
Diplomatests. Dit zijn 'overgangstests' die de voortgang in het tweede leerjaar volgen. Zo gaat het in de eerste test (voor kadee) over de tafels van 2, 5 en 10. De diploma's zijn gekoppeld aan de beloningsspelletjes (Gerdies Games). Hoe hoger diploma, hoe meer spelletjes toegankelijk zijn.

Digitaal schoolbord
 

Alle scenario's kunnen zonder meer op het digitaal schoolbord interactief doorgenomen.
Tijdens het werken op het bord, kunt u met de bordeigen software aantekeningen maken, zaken accentureren, inkleuren, enz...
Teneinde de invoer van 'getallen' te vereenvoudigen, verschijnt op het scherm een eigen numeriek blok (zie schermafdruk hoger)
*Inzichtelijk demonstreren door interactief gebruik van wiskundige schema's
In het pakket wordt intensief gebruik gemaakt van wiskundige schema's zoals de getallenlijn, de dubbele getallenlijn, de pijlenvoorstelling, enz...
Deze schema's worden in het programma  gebruikt  in twee richtingen:
- ze worden gebruikt om een opgave aan te bieden en zo inzichten bij de leerlingen te activeren;
- ze worden gebruikt als feedback na het invoeren van een antwoord.
Enkele van die simulaties werden uitgebreid met faciliteiten voor gebruik op het digitaal schoolbord.
Deze 'Digibord+' simulaties veranderen uw digibord in een wiskundige 'toverdoos'.

 

Leraargedeelte Het leraargedeelte i kan op elk moment vanuit het openingsscherm worden opgestart.

a. Handleiding. Snel op weg.  Info over alle scenario's. Didactische tips. Kan ook thuis worden geraadpleegd.
b. Groepslijsten.  Aanmaken en wijzigen van leerlingenlijsten.
c.  Leerlingvolgsysteem
    * vorderingen per leerling
    * antwoordanalyse van alle oefenreeksen   
d. Info. Link naar www.ewoc.be met mogelijkheid tot gratis updates.

Het tafelatomium
(zie schermafdruk bovenaan)
Het tafelatomium is een bijzonder krachtig schema. Het suggereert een aantal 'slimme' strategieën:
bv. 4x is het dubbel van 2x    5x is de helft van 10x    6x is 1 keer meer dan 5x enz...
De leerlingen kunnen het atomium in alle richtingen doorlopen. Ze zijn vrij de voorgestelde 'tips' te gebruiken'.
Indien ze opteren om het scenario te oefenen op een 'hoger niveau' zijn bepaalde richtingen in het atomium gesloten. Dat veronderstelt dat ze een hogere oplossingsstrategie (verdubbelen) hanteren.
Schoolversie - Thuisversie Tafeltje rep je bestaat in schoolversie en in thuisversie.
De oefenscenario's zijn in beide versies identiek.
Het leraargedeelte is in de thuisversie minder uitgebreid. Er kunnen bv. geen klaslijsten worden aangemaakt.
Historiek
Van Spits met Bits Tafels tot Tafeltje rep je

 

Spits met Bits Tafels verscheen in 1995. Het programma sloot perfect aan bij de toenmalige visie op 'aanleren van de tafels' en de methodes die toen in de klas werden gebruikt.
De recente methodes volgen een andere leerlijn. Het bleek technisch onmogelijk om het bestaande programma hieraan aan te passen.
Daarom ontwikkelden we Tafeltje rep je.  Versie 1.0 verscheen in 2005. De versie  telde 10 scenario's.
De huidige versie 3.0 verscheen in 2011.