M.R. 56

 biedt ondersteuning bij het werken aan leerplandoelen
meten en  metend rekenen 
Domeinen: lengte, inhoud en volume, gewicht,
omtrek, oppervlakte.
Doelgroep: 5de en 6de lj.


Leerkrachtassistent

Met 12  extra, regisseerbare  simulaties voor klassikale instructie  op het digitaal schoolbord.

Scenario's(PDF)

Schermafdrukken

Leerplandoelen

Bestellen

Waarom dit programma?

Metend rekenen is voor sommige leerlingen een lastige brok leerstof.
Vooral het beheersen van het metriek stelsel en de diverse oppervlakte en volumeberekeningen vergt intens oefenen.
Ondank de ruime tijdsinvestering, zijn de resulaten op het einde van de basisschool vaak teleurstellend.

Inschakelen van de simulatiemogelijkheden van de computer kan het assimilatieproces aanzienlijk versnellen.
Voorwaarde is wel dat de aangeboden werkwijze leerstofspecifiek is en nauw aansluit bij de didactische aanpak in de klas.
Computergames gebaseerd op algemene templates en zonder inhoudelijke feedback hebben meestal weinig leereffect.
Bij EWOC focussen we op de INHOUD. Elk scenario's is maatwerk: ontwikkeld in functie van de aangeboden inhoud.
Dat is precies MR56 biedt: 56 interactieve meetsimulaties op maat van uw leerlingen.

MR56 bestaat uit een leerlingengedeelte voor zelfstandig oefenen (44 scenario's) en een leerkrachtassistent (12 scenario's)

Opbouw leerlingengedeelte
* 6 leertrajecten met elk 6 'probeer en leer'-scenario's rond een specifieke leerinhoud  (oppervlaktematen, cirkel en cilinder...);
* Gerdies Games: 6 mini games om met twee speels te oefenen;
* Diplomatests: meerkeuzetoetsen eind 5de en 6de leerjaar.

Verloop

De leerlingen oefenen individueel of per twee. Bij  het inloggen kiest robot MR56 een traject en een startscenario rekening houdend met  de vroegere prestaties van elke leerling . Deze instelling is niet bindend. Er kan voor een ander instappunt worden gekozen.
De Gerdies Games kunnen worden ingeschakeld op het einde van een oefensessie.

* EWOC software = Maatwerk.
Elk scenario is ontwikkeld in functie van de aangeboden leerinhoud.  Bij elk scenario wordt de leerling geconfronteerd met een aangepaste simulatie waaraan de opgavenreeks gekoppeld is.

* Zelfstandig leren. Probeer en leer scenario's.
Bij elk scenario doorlopen de leerlingen twee fasen:
- fase 1: ze krijgen kans vrij te experimenteren met de simulatie.
Bedoeling is de voorkennis die ze hebben rond de leerinhoud te activeren en nieuwe vaardigheden  te verwerven.

- fase 2: ze krijgen een opgavenreeks aangeboden. De simulatie fungeert nu als feedback en hulp bij eventuele fouten.

FACILITEITEN

  VOLGSYSTEEM

Van elk scenario wordt een antwoordanalyse bijgehouden.
die informatie is op elk openblik voor u en (gefilterd) voor de leerling beschikbaar.
Met een klik kunt u de vorderingen van de leerlingen vergelijken.

Van de diplomatests kunt u voor elk toetsitem achterhalen hoeveel en welke leerlingen een specifieke afleider kozen.

Welke simulaties?
- tabel maateenheden, relatie dm² <-> cm² /dm³<-> cm³/ liter<-> dm³; soortelijk gewicht, relatie inhoud<->volume<->gewicht
- omtrek/oppervlakte en volume/inhoudsberekeningen;
 impact schaal op omtrek en oppervlakte van veelhoeken en cirkels;
 Van 3D naar 2D: ontwkkeling kubus, balk en cilinder...

 


DIGIBORD+  -Leerkrachtassistent.

Alle scenario's uit MR56 kunnen zonder meer interactief gebruikt worden op het digitaal schoolbord. Daarnaast biedt MR56  12  DIGIBORD+ simulaties, speciaal ontwikkeld voor klassikale instructie.

Hoe werken de digibord+ simulaties? 


De digibord+ simulaties zijn niet gebonden aan opgaven.
U bepaalt zelf aan welke leerinhouden u via deze simulaties wil werken. U stelt zelf de paramaters in en bepaalt zo de moeilijkheidsgraad en het verloop  van de simulatie. Op elk ogenblik kunt u die parameters wijzigen, de simulatie resetten, enz..
Waar nodig is het mogelijk een aangepaste zakcalculator   op te roepen om bv. berekeningen met PI uit te voeren.
De simulaties reageren op de invoer van de leerlingen maar evalueren niet. Die inhoudelijke feedback geeft u zelf.