Klokvast bestaat uit vier delen:
Kloktrainer - Klokvastplus -  'Klok-web-speurtocht en Digibord+(leerkrachtassistent).

KLOKVAST
 biedt ondersteuning bij alle leerplandoelen rond
metend rekenen, domein TIJD:
kloklezen tot op een seconde, tijdsduur, kalender,
dienstregelingen, programmagids,
afstand, snelheid, tijd, enz.. . 

Met uniek systeem voor coöperatief leren.
Doelgroep: 3de tot 6de lj.


Leerkrachtassistent

Met 15  extra, regisseerbare  simulaties voor demonstratie  op het digitaal schoolbord.

Programmafiche (PDF)

Handleiding

 

Bestellen

Kloktrainer.     Doelgroep: 3de tot 5de lj.

Leerinhoud:

* kloklezen tot op één minuut en één seconde  nauwkeurig;
* tijdsduur en tijdsverschil  berekenen;
* wijzerklok, digitale klok, tijdlijnen.


Verloop

De leerlingen oefenen best individueel.
Bij  het inloggen kiest het programma een traject en een startscenario volgens de vroegere prestaties van elke leerling (=computerbeheerd instellen). Deze instelling is niet bindend. Er kan voor een ander instappunt worden gekozen.

Faciliteiten
* Alle klokken en tijdlijnen e.d. zijn interactief.  
* Tijdens het oefenen wordt de moeilijkheidsgraad adaptief geregeld.
* Van elke afgewerkte oefenreeks wordt een antwoordanalyse weggeschreven in het ingebouwde volgssysteem.
   
Er zijn 6 leertrajecten.
Elk traject telt 5 oefenscenario’s en een duospel.
Totaal: 36 oefenscenario’s.
De scenario’s zijn geordend in stijgende moeilijkheidsgraad

KlokvastPLUS      Doelgroep: 4de tot 6de lj.

Leerinhouden:
1
Weekplanner. Grafisch weergeven. Interpreteren en zelf opbouwen .
2 Maand en jaar kalender. Digitale kalenders hanteren. Tijdsverschil in dagen.
3. Televisiegids. Grafisch weergeven. Interpreteren en zelf opbouwen. Tijdsduur berekenen.
4. Dienstregeling bus. Van kaart naar dienstregeling. Reisduur berekenen.
5. Trein. Diverse informatieborden interpreteren. Open opdrachten.
6. Sport en tijd. Begrijpen hoe een chronometer werkt. Tijdsverloop weergeven in minuten en seconden.
7. Jeugdvoetbal. Werking stadionklok begrijpen. Wedstrijdverloop weergeven op een tijdlijn.
8. Voetbalverslag. Tijdsaanduidingen bij voetbalwedstrijden begrijpen en toepassen.
9 en 10. Afstand, snelheid en tijd. Basisomrekeningen.  Open opdrachten.

Werkwijze: coöperatief leren.
* De leerlingen werken  per twee.  Bij elk thema doorlopen ze drie stadia:               
 1. Probeer en leer. Ze experimenteren met een simulatie (bv. weekplanner).                   Tijdens deze fase evalueert het programma NIET.  De lln. evalueren zichzelf en elkaar.
2. Oefenen. Ze krijgen aansluitende opdrachten. Die moeten ze  SAMEN oplossen
 3. Duel. Ze oefenen nu (meestal onder tempodruk) tegen elkaar.

 

Leerinhoud
* Reisinformatie zoeken  op het web en die verwerken en presenteren aan de klas (cfr. Eindtermen ICT)

KLOK-WEB-SPEURTOCHT   Doelgroep: 5de en 6de lj.
Thema’s
1.  Naar de zoo. Reismiddel: trein. Dienstregeling opzoeken op de website van de NMBS.
2. Naar zee. Reismiddel: auto. Tijdsduur opzoeken via Google Maps
3. Naar een pretpark. Reismiddel: auto of trein. Zie hoger.
4. Naar het serpentarium. Reismiddel: kusttram. Dienstregeling van de Lijn.
5. De grote oorlog. Reismiddel: eigen vervoer.  Websites: ‘In flanders fields’ en ‘De groote oorlog’


Werkwijze
coöperatief leren
* De leerlingen werken per twee of per drie.   Ze kiezen een thema.
* Ze krijgen een duidelijk opdracht.
Die bestaat uit twee delen:
                - informatie over openingstijden en dienstregelingen raadplegen op het net
                - aan de klas presenteren wat ze gevonden hebben en hoe ze te werk zijn gegaan.
De leerlingen moeten niet zelf op zoek gaan naar de websites waarop de informatie te vinden is. De hyperlinks naar de websites zijn in het programma opgenomen.

Welke simulaties?
- wijzerklok, digitale klok: afzonderlijk of in combinatie; tot op 1 minuut of 1 sec.
- daglijn, halve dag lijn, , 1 uur = 24 minuten.
- chronometer, snelheidsmeter, programmagids, maandkalender
-  afstand-snelheid tijd: zwembadsimulatie, snelheidsmeter auto

 

DIGIBORD+  -Leerkrachtassistent.

Alle scenario's uit Klokvast kunnen zonder meer interactief gebruikt worden op het digitaal schoolbord. Daarnaast biedt KLOKVAST 15 DIGIBORD+ simulaties, speciaal ontwikkeld voor demonstratiedoeleinden.


Hoe werken de digibord+ simulaties? 


De digibord+ simulaties zijn niet gebonden aan opgaven of thema’s. U bepaalt zelf aan welke leerinhouden u via deze simulaties wil werken. U stel zelf de paramaters in (bv.layout van de klok, tijdlijn ..) en bepaalt zo de moeilijkheidsgraad van de simulatie. Op elk ogenblik kunt u die parameters wijzigen, de simulatie resetten, enz.. Ook is het mogelijk een aangepast invoerklavier  op te roepen om bv. tijdsnotaties in te voeren. De simulatie reageert op de invoer van de leerlingen maar evalueert niet. Die inhoudelijke feedback geeft u zelf.