TRJ- Digibord+
De zaak %  bevat zeven extra simulaties speciaal ontworpen voor demonstratie op het digitaal schoolbord.
Deze simulaties zijn niet gebonden aan opgaven en er wordt ook geen correctie uitgevoerd.
Het is de bedoeling dat u opdrachten bedenkt, deze door de leerlingen laten 'simuleren' en daarna een leergesprek opzet.
graphic
Overzicht
Simulatie
Wat?
Van breuk naar %
Breuken tekenen en omrekenen naar %. Cirkeldiagram. Calculator
Van breuk naar %
Omrekenen van breuk naar %. Hulpmiddel: grafiek en verhoudingsblok
Van kommagetal naar %
Voorstelling; getallenlijn + honderdveld
Hellingspercentages
Simulator van een helling. Verhoudingstabel. Calculator
BTW
Deel-geheel schema waarbij de relatie tussen BTW ecluxief, BTW en BTW inclusief wordt voorgesteld. Calculator.
Bruto tarra netto
Korting
Idem. Mogelijkheid om te schakelen van netto/korting.
Calculator
Winst of verlies
Idem. Calculator
Simulaties 2,3 en 7 ook in het leerlingengedeelte voor.
De andere simulaties  staan er los van. U kunt ze gebruiken om aanvullende opdrachten te bedenken.