Snel op weg
graphicGrafiek-i-Kids werd ontwikkeld met een dubbele bedoeling:
a. Een digitaal verlengstuk geven voor het werken rond grafieken. De simulaties en opdrachten kunnen  complementair worden ingeschakeld bij het werken rond grafieken in de handboeken.
Vooral het zelf creëren van grafieken kan een stuk makkelijker met de computer. Dat opent ruimte voor discussiemomenten o.m. rond de functie van grafieken.
Wij hopen dat door het inschakelen van de computer de efficiëntie van de lessen wiskunde en wero waarbij rond grafieken wordt gewerkt, kan verhoogd worden.

b. De scenario's vormen een leergang die zelfstandig door de leerlingen kan doorlopen worden.
Daardoor kan het pakket ook worden ingezet om gericht te werken aan ICT-competenties i.v.m. zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
Doelgroep: 5de en 6de lj. basisonderwijs, begin secundair onderwijs;