Klik op de tekening om het
programma te downloaden.

Grafiek-i-Kids is een educatief softwarepakket voor individueel gebruik.

Het pakket werd ontwikkeld met een dubbele bedoeling:

a. Een digitaal verlengstuk geven aan het werken rond grafieken. De ingebouwde simulaties en opdrachten kunnen  complementair worden ingeschakeld bij het werken rond grafieken in de handboeken. Het accent ligt op het  zelf creŽren van grafieken wat op de computer  een stuk makkelijker kan dan op papier. Wij hopen dat door het inschakelen van de computer de efficiŽntie van de lessen wiskunde en wero waarbij rond grafieken wordt gewerkt, kan verhoogd worden.

b. De scenario's vormen een leergang die zelfstandig door de leerlingen kan doorlopen worden. Daardoor kan het pakket ook worden ingezet om gericht te werken aan ICT-competenties i.v.m. zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
 

Het programma kan ook gebruikt wordt voor demonstraties op het digitaal schoolbord.

Doelgroep: 5de en 6de lj. basisonderwijs, begin secundair onderwijs.

Opbouw

1. Grafieken vertellen verhalen Grafieken interpreteren.
2. Experimenteren met grafieken Grafieken creŽren met behulp van interactieve simulaties.
3. Grafieken maken met (R) MS Excel Vlot staaf- en cirkeldiagrammen en lijngrafieken maken met Excel.
4. Grafieken presenteren Een webquest waarbij de leerlingen een powerpoint-presentatie maken rond een thema naar keuze. De presentatie moet een geanimeerde grafiek bevatten.

Elk deel wordt ingeleid met een instructieve videofilm. De film geeft ook technische hulp bv. bij het maken van lijngrafiek in Excel,
het animeren van een grafiek in Power Point, enz...

Handleiding:
In het pakket is een handleiding ingebouwd. Daarin vindt u alle informatie om het pakket optimaal te kunnen gebruiken.
De handleiding kunt u opstarten vanuit het openingsscherm van
Grafiek-i-Kids
 

Leerplan wiskunde
 *
Grafieken interpreteren
 * Grafieken tekenen
Leerplan wereldoriŽntatie
 * Grafieken gebruiken om informatie te ordenen.
 * Grafieken gebruiken om informatie voor te stellen.
Eindtermen ICT
 *
Zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde omgeving.
 * Informatie ordenen en verwerken met behulp
van ICT
 * Informatie voorstellen met behulp van ICT.