FAQ

Installatie
1. Op welke toestellen kan ik wel/niet EWOC installeren?
2. Zijn de programma's beveiligd?

Netwerkversie
3.Wat is de meerwaarde van een netwerkversie?
4. Kan ik een computer of NAS-schijf gebruiken als server of heb ik een echte server nodig?
5. Hoeveel computers kunnen gelijktijdig inloggen? Werken de programma's ook met een server onder LINUX?
6. Werken de programma's ook op een terminal server- systeem?
7. Werken de programma's ook IN EEN MUTI_SEAT SYSTEEM?
8. Waarom moeten de leerlingen schrijfrechten hebben in de map EWOCNET?
9. Wat moet er gebeuren als ik een nieuw werkstation aansluit op een bestaande EWOCNET-installatie?
10. Kan ik een andere stationsletter dan Q gebruiken om de netwerkverbinding te maken?

Digitaal schoolbord
11. Kan ik EWOC-software gebruiken op en digitaal schoolbord? Op een Prowise-scherm?
12. Wat is de leerkrachtassistent? Wat zijn DIGIBORD+ simulaties?
 
Leerlingenlijsten
13. Hoe kan ik snel leerlingenlijsten aanmaken en/of wijzigen bij het begin van het schooljaar?
Kunnen de lijsten worden overgenomen uit het schooladministratiepakket?
14. Kunnen leerlingenlijsten worden uitgewisseld tussen verschillende EWOC-programma's?

Zelfstandig leren
15. Wat is het nut van computerbeheerd oefenen?  Welke programma's kunnen computerbeheerd doorlopen worden?
16. Kan ik EWOC-software gebruiken bij het werken aan ICT-competenties (eindtermen)?

Didactiek - Organisatie
17. Kan EWOC-software naast elke rekenmethode gebruikt worden?
18. Waarin verschilt EWOC-software van andere software?
19. Kan ik EWOC-software gebruiken in het kader van hoeken- en contractwerk?
20. Zijn de programma's aangepast aan de nieuwe ZILL-leerplannen.?


Problemen tijdens het werken

21. Ik krijg Engelstalige foutmeldingen**********************************************************
Systeemeisen

U kunt EWOC installeren en gebruiken op alle Windows pc's  en hybride tablets.
De resolutie van het scherm moet minimaal 1024 x 768 zijn.
De Windows versie speelt geen rol. De programma's werken zowel onder Windows XP, 7 en 8 als onder Windows 10 (32 of 64 bit).

U kunt niet installeren onder Mac of iOS, Android en op Chromebooks.

Beveiliging

De programma's zijn beveiligd met een code. Na installatie zijn ze 'beperkt' toegankelijk.
Om ze helemaal te kunnen gebruiken, moeten ze geactiveerd worden.
De activatiecode wordt aangevraagd vanuit het programma zelf. Ze wordt u toegestuurd via mail.
Voor de abonnementsversie is er een aparte procedure.

Meerwaarde netwerkversie

*
U kunt zonder meer een nieuwe computer opnemen in het EWOC-netwerk. Er is maar één activatiecode nodig voor alle pc's van het schoolnetwerk.
* Leerlingenlijsten worden gecentraliseerd in een gedeelde map in het netwerk.r. Eén keer aanmaken volstaat voor alle programma's.
* Leerlingvolgsysteem. Computerbeheerd oefenen. De resultaten worden verzameld in de gedeelde map. Het maakt niets uit op welke computer de leerlingen hebben gewerkt.
* Toegang van thuis uit. Indien u toegang hebt tot de schoolserver van thuis uit, kunt u ook toegang krijgen tot het leraargedeelte van de programma's. U kunt dan thuis de resultaten bekijken, afdrukken, verdere oefenbeurten plannen, de handleiding raadplegen,enz...

Computer gebruiken als server.

* Dat kan. In een EWOC netwerk dient de computer/server enkel als file-server en als verzamelplaats voor de resultaten.
Hou wel rekening met het maximaal aantal gebruikers dat gelijktijdig toegang heeft tot de gedeelde map op de file-server.
Dat wordt bepaald door het  besturingssysteem van de computer waarop de gedeelde netwerk staat.

Hoeveel computers kunnen gelijktijdig inloggen. Kan het programma geïnstalleerd worden op een server onder LINUX?

Het programma kan ook geïnstalleerd worden op een server met LINUX als besturingssysteem.

Het aantal computers dat gelijktijdig kan inloggen is  afhankelijk van het besturingssysteem op de server.
   
Windows Server Editions: tot 30
    Windows 7,  8 en 10 : 20
    Windows XP/2000 Professional: 10
    Windows 98 : tot 30
    Linux: tot 30

Terminal server

Dat kan. De installatieprocedure verschilt lichtjes van die bij een client-server netwerk. Zo moeten er op de werkstations geen systeembestanden worden geregistreerd.
Ook het opstarten verschilt. De werkstations maken via extern bureaublad verbinding met de server. Dat vereist een inlognaam en een paswoord.

Multi-seat

* Dat kan.  Er zijn verschillende mogelijkheden.
- U installeert standalone. Het programma wordt geplaatst op de multi-seat server. Let wel: u moet bij de bestelling opgeven hoeveel 'seats' verbonden zijn.
U betaalt in dat geval niet per pc maar per 'seat'. Neem de prijs van een 5 pc licentie en voeg er 1/5 bij per extra seat.
- De multi-seat maakt deel uit van een netwerk. In dat geval hoeft u niets extra te betalen. De multi seat gedraagt zich als een alleenstaande pc.

Schrijfrechten

Van elke gespeelde oefenreeks worden resultaten en antwoordanalyses weggeschreven. Bij de netwerkversie gebeurt dat in de gedeelde netwerkmap EWOCNET.
Dat kan enkel indien de leerlingen schrijfrechten hebben in die map. Indien dat niet zo is, krijgt u een foutmelding en in bepaalde gevallen het programma vastlopen.

Nieuw werkstation aansluiten.

1. Maak een netwerkverbinding naar de map EWOCNET op de server. Kies als stationsletter bij voorkeur Q.
Mocht die letter niet vrij zijn, kies dan Z of S.
2. Zodra de netwerkverbinding bestaat, verschijnt de inhoud van de map EWOCNET.
Open de deelmap EWOCSYS (of EWOC systeembestanden) en voer SETUP uit.
Let op dat u aangemeld bent als administrator.
3. Vraag nogmaals de inhoud van de map EWOCNET. Sleep de snelkoppeling (ewoc.lnk) naar het bureaublad.
Op het bureaublad verschijnt het logo van EWOC
Als u erop klikt, wordt verbinding gemaakt met de map EWOCNET\EWOC. Daarin bevinden zich alle snelkoppelingen.

Andere stationsletter gebruiken dan Q

* Dat kan.  Er moeten wel enkele aanpassingen gebeuren.
- Op de server. Die bevat een map EWOC. Daarin zitten de snelkoppelingen naar de respectieve EXE-bestanden. 
In die snelkoppelingen zit een verwijzing naar de stationsletter. bv. Spits met Bits 1  -> q:\bits1\bits1dsnet.exe   of q:bits1\bits1huur.exe
In de map EWOCNET vindt u ook een map met snelkoppelingen. Daarin vindt u twee vervangmappen. Eén met snelkoppelingen met de letter Z en één met snelkoppelingen met stgationsletter S. Vervang de map EWOC door de gewenste map.
- Vraag de eigenschappen van het bestand  ewoc.lnk  Vervang daar de letter Q door Z of S.
- Op de werkstations. Kopieer de aangepaste
ewoc.lnk  naar het bureaublad.

Digitaal schoolbord.

Alle huidige EWOC-software kan zonder meer gebruik worden op alle huidige digitaal schoolborden voor zover die werken onder Windows.
U bedient het programma met de vinger (touch screen) of met de pen.
Bij bepaalde bordtypes kan het nodig zijn om de bordsoftware in annotatiemodus op te starten.
Tijdens het werken kunt u annotaties aanbrengen op het scherm met de bordeigen software.
U kunt schermafdrukken maken enz..
Voor invoer van getallen e.d. verschijnt op het scherm automatisch een numeriek blok. U heeft geen toetsenbord nodig.

Leerkrachtassistent - Digibord+

De Digibord+ simulaties zijn speciaal ontworpen voor klassikale instructie op een digitaal schoolbord.
De simulaties zijn niet gebonden aan een specifieke opgave of oefenreeks.
U bepaalt zelf welke leerinhoud u via de simulatie wil aanbrengen.
De Digibord+ simulaties bieden ook schitterende mogelijkheden voor de zorgklas.
Klik hier voor meer info

Leerlingengegevens uitwisselen tussen verschillende EWOC-programma's.

ALLE
programma's gebruiken hetzelfde ACCESS-bestand (spelers.mdb) waarin de leerlingennamen worden weggeschreven.
Bij de netwerkversie vindt u dit bestand in de hoofdmap (EWOCNET). De namen zijn onmiddellijk beschikbaar voor de vier programma's.
Bij de standaloneversie bevindt dit bestand zich in de DEELmap (bv. c:\ewoc\percent).
U mag het bestand kopiëren naar een andere deelmap (bv. c:\ewoc\breuk2).
Het programma zal de leerlingennamen onmiddellijk herkennen. Er hoeft niets te gebeuren.

Computerbeheerd werken

De faciliteiten i.v.m. computerbeheerd werken zijn speciaal ingebouwd om leerlingen de mogelijkheid te bieden de ingebouwde leerlijnen te doorlopen zonder dat ze de leerkracht nodig hebben om de passende oefenreeks in te stellen. Het computerbeheerd instellen maakt dat de leerkracht de volle tijd kan benutten om de leerlingen te observeren en bij te sturen.
Spits met Bits 1 en 2 kunnen volledig computerbeheerd doorlopen. De computer regelt alles!
Dat geldt ook voor Tafeltje rep je.
Bij de overige programma's zijn de scenario's zo geschikt dat de leerling in het instelscherm makkelijk kan zien welke scenario's reeds doorlopen zijn (en met welk resultaat) en wat de volgende stap is die best gezet wordt.

EWOC-software en de rekenmethode

EWOC software is methodeonafhankelijk.
Alle softwarepakketten zijn opgebouwd rond specifieke leerstofinhouden (splitsen, tafels, breuken...) zoals die in de meeste rekenmethoden worden aangepakt.
De ingbouwde leertrajecten sluiten nauw aan bij de huidige rekenmethodes.
Uiteraard kunnen er verschillen zijn bv. in de gehanteerde voorstelling. Bij de meeste modules kunt u  kiezen tussen meerdere hulpvoorstellingen.
bv. Spits met Bits 3 - onderdeel 'hoofdrekenen'. U kunt kiezen tussen  de getallenlijn, MAB-blokjes, een duizendveld, een voorstelling met bankbiljetten en een kubus als ondersteuning. Verder kun je bij elke module de oefenmoeilijkheid via een aantal parameters perfect afstemmen op de vorderingen binnen de gevolgde methode.

EWOC-software en de eindtermen ICT.

Met EWOC-software is het niet enkel mogelijk te werken aan ICT-competenties i.v.m. 'zelfstandig oefenen'.
Alle pakketten bevatten ook simulaties rond wiskundige contexten en/of schema's van waaruit nieuwe inzichten en vaardigheden kunnen worden opgebouwd.
De pakketten van de bovenbouw ('Best leuk zo'n breuk 2/3 - MR56 - KLOKVAST  en  'De zaak %' zijn zelfs helemaal vanuit de optiek 'zelfstandig leren met ICT' opgebouwd.
De leerlingen kunnen volledig zelfstandig alle leerplandoelen van de computer aanleren.
Dit geeft de leerkracht de kans om hen gericht te observeren op de ICT-competenties beschreven in de eindtermen.
Klik hier voor meer info.

Hoeken- en contractwerk.

EWOC-software bevat faciliteiten die het pakket bijzonder geschikt maken voor hoeken- en contractwerk.
- De oefenreeksen zijn geordend vanuit een leerlijn.
- Adaptiviteit. Bij de meeste oefenreeksen wordt de moeilijkheidsgraad tijdens het oefenen aangepast aan de prestaties van de leerling. Daardoor oefent elke leerling op elk moment op een niveau dat zo dicht mogelijk aansluit bij de eigen mogelijkheden.
- Procesinformatie. Van elke oefenreeks wordt een antwoordanalyse opgeslagen. Die kan door de leerkracht op elk moment worden opgevraagd. Ook de leerling heeft op elk moment zicht op het nog af te leggen parcours en op de kwaliteit van de geleverde prestaties.
- Spits met Bits 1 en 2. Dank zij het systeem 'computerbeheerd instellen' volstaat het dat de leerling zijn naam aanklikt. De computer gaat na welk niveau de leerling bereikt heeft en stelt een aangepaste oefenreeks samen.

Ewoc Software: helemaal ZILL

EWOC-software bevat aparte faciliteiten die toelaten te werken in de geest van het ZILL-leerplan. Elk scenario is immers maatwerk.
De voorstelling, de inhoudelijke feedback, de adaptieve regeling van de moeilijkheidsgraad... zijn afgestemd op de beoogde leerinhoud en de leeftijd van de leerelingen.
Zo wordt een eersteklasser bij het aanleren van de splitsingen (Spits met Bits 1) anders benaderd dan een zesdeklasser die werkt aan de ontwikkeling van een cilinder of volumeberekeningen (M.R. 56).

Dank zij de ingebouwde leertrajecten, die zelfstandig kunnen doorlopen worden, kunnen de leerlingen in eigen tempo en onder eigen verantwoordelijkheid ook nieuwe leerinhouden verwerven.
De leerkracht kan dit leerproces van nabij volgen en zo nodig bijsturen.Ik krijg Engelstalige foutmeldingen (netwerkversie)

Bij een netwerkversie wijst dat er meestal op dat de installatie niet correct werd uigevoerd.
De meest voorkomende oorzaken zijn:
- 'Cannot find *. ocx'. De EWOC-systeembestanden zijn niet geïnstalleerd of niet up-to-date.
U kan de laatste versie van de EWOC-systeembestanden  hier downloaden en installeren. 
Let erop dat u bent ingelogd als administrator.
- 'Permission denied'. De machtigingen van de map EWOCNET zijn niet correct ingesteld.
Daardoor zijn de mdb-bestanden (Access bestanden waar de resultaten worden bijgehouden) niet toegankelijk.
Wijzig de instellingen zodat de leerlingen schrijfrechten hebben in de map EWOCNET.

Mocht u een andere foutmelding krijgen, maak dan een schermafdruk en mail die door naar ewoc@ewoc.be
We helpen u per kerende op weg.