EWOC SOFTWARE: oefenvormen en faciliteiten


600 keer maatwerk - Leren van je fouten

Met EWOC heeft u, op elk moment van het schooljaar, meerdere scenario's ter beschikking die perfect aansluiten bij de vorderingen in de klas.

Elk scenario is leerstofspecifiek. Dit betekent: aangepaste  voorstelling en ... inhoudelijke feedback.

Waar mogelijk wordt vertrokken vanuit een simulatie van een wiskundige handeling.
bv. Spits met Bits 1: splitsbaan (splitsen)  -  strip en spookbus (bussommen ) - spookrestaurant (brugsommen) - verhaal van Sahib (getallen tot 20)

Dank zij de koppeling handeling <-> formule, is het mogelijk inhoudelijke feedback tegeven.
Het programma geeft een hint (aanpassing voorstelling, identificatie aard van de fout) die hen helpt om de fout te corrigeren.

 

Voorbeeld: Spits met Bits 1. Aanleren en inoefenen splitsingen.
De leerling krijgt twee reeksen met 5 splitsingen van 5.
Bij de eerste reeks kan hij de verdeling uitvoeren (verslepen blokjes- links)
Bij de tweede reeks is de voorstelliing onzichtbaar (rechts).
De leerling moet de splitshandeling 'mentaal' uitvoeren.
Bij een fout wordt de voorstelling opnieuw zichtbaar.

Bij bepaalde leerstofinhouden maken leerlingen 'typische' fouten.
Waar mogelijk worden die gesignaleerd.

Voorbeeld. Afdruk Zero komma nul. De leerling maakt een 'typische' fout (0,75 + 0,2 = 0,77)
Bij de herkansing toont het programma hoe het wel kan.
Door te klikken op de 'toverstaf' kan de leerling bij een volgende opgave,  de extra NUL oproepen.


'Leren van je fouten
', zeg maar.

In totaal biedt EWOC meer dan 600 dergelijke scenario's:
van benoemen en splitsen van hoeveelheden (Spits met Bits 1) tot herleidingsoefeningen en berekenen van volume (MR56).


Leertrajecten - Zelfstandig leren

De scenario's zijn gegroepeerd in leertrajecten bv. splitsen, kloklezen, brugoefeningen, tafels, breuken, kommagetallen, cijferen, ...

Binnen elk traject zijn de  aangeboden  scenario's geordend van opbouw van inzicht over inoefenen tot testen.


Afdruk Tafeltje rep je. 1 Teloefening. 2 Opbouw tafel
3. Tafelgetallen herkennen.  4 Strategie : 6x = 5x + 1x   5 Tempo

In Tafeltje rep je zijn 40 trajecten voorgeprogrammeerd. Deze trajecten kunnen de leerlingen zelfstandig doorlopen.
De computer stelt autonoom het passende traject samen rekening houdend met de vorderingen van elke leerling.
U kunt vooraf voor elke leerling bepalen welk traject en de doorstromingsnorm bepalen.


Adaptief  - Oefenen in de zone van naaste ontwikkeling

EWOC software is in hoge mate adaptief.

De moeilijkheidsgraad wordt voor en  tijdens het oefenen aangepast aan de rekenvaardigheid van elke leerling.
Een leerling oefent dus op elk moment in de zone van naaste ontwikkeling (cfr. ZILL leerplan).


Voorbeeld 1 : scorestrook uit Spits met Bits 1 - brugoefeningen.  Simulatie spookrestaurant.
Het figuurtje geeft aan dat vanaf de 5de en 8ste oefening het abstractieniveau wordt verhoogd.
Indien een leerling evenwel fouten maakt, zal het figuurtje zich naar rechts verplaatsen.
De verhoging van het abstratieniveau wordt uitgesteld.

 
Voorbeeld 2. Scorestrook Best leuk zo'n breuk 1.
De leerlingen  doorlopen een adaptief parcours.
Wie correct antwoordt op de vijfde opgave, krijgt verdiepingsleerstof.


Dit adaptief kenmerk is uniek voor software in Vlaanderen!


Probeer en leerfase - Instructiefilms - Pre-teaching

Bij programma's van de bovenbouw start een oefenreeks niet onmiddellijk.

De leerlingen krijgen eerst een instructieve videoclip te zien of kunnen experimenteren met een simulatie.

Tijdens een oefensessie doorlopen ze m.a.w. de fasen die kenmerkend zijn voor probleemoplossend werken:

    *   Fase 1: Wat moet ik doen? (clip)  
    *   Fase 2:  Hoe doe ik het? (
clip of simulatie)  
    *   Fase 3:  Ik doe het (
oefenreeks
    *   Fase 4:  Deed ik het goed? (
procesinformatie)


Deze faciliteiten laten toe om leerlingen ook nieuwe leerstof te laten verwerven.
Ideaal voor het inschakelen bij pre-teaching.

Leerkrachtassistent (Digibord +)

Als extra is in elke programma een leerkrachtassistent ingebouwd.
Die biedt simulaties van rekenhandelingen en wiskundige schema's voor gebruik op het digitaal schoolbord.

De leerkrachtassistent is meer dan zomaar een digitaal bordboek.
De voorstellingen zijn immers interactief.
U kunt de rekenhandelingen effectief uitvoeren, net alsof u zou werken met concreet materiaal.

In totaal zijn meer dan 200 dergelijke simulaties beschikbaar.

Optimale Integratie

Bovenstaande faciliteiten laten toe om ICT op meerdere momenten van het leerproces in te schakelen.

* Bij het aanbrengen van nieuwe leerstof als aanvulling bij het concreet handelen met rekenmateriaal.

* Voorafgaand of naast het werken met het handboek om de leerstof verder in te oefenen.

* Als toetsmiddel om te zien in hoeverre de beoogde leerdoelen gehaald zijn.