Klik op de tekening om het programma te downloaden.

EXCELLITIS 
biedt een set interactieve werkbladen rond bewerkingen: plus, min, maal en gedeeld tot 100.
Deze kunnen zowel gebruikt wordt voor individueel oefenen als klassikaal op het digitaal schoolbord.

Doelgroep:
1ste tot 3de lj.

Faciliteiten
* De werkbladen zijn zelfgenererend. Dat betekent dat de opgaven automatisch door Excel worden aangemaakt.
* Ze zijn ook zelfcontrolerend. Excel bepaalt zelf de passende sleutel.

* Excellitis herkent foutencategorieën. Enkele voorbeelden.
    *  telfouten:   8 + 4 = 11  Het antwoord is '1' te weinig.                   
    *  verkeerde bewerking:    4 = 2 + .   De leerling antwoordt 6

     * strategiefout:   52 - 28  De leerling antwoordt 36 (lost op: 50 - 20  en 8 - 2).
     Voor meer info over deze fouten, zie de demovideo in het programma.
* Er zijn twee mogelijke vormen van feedback. Onmiddellijk (na elk ingevoerd antwoord) of uitgesteld.
Naast het gepast inkleuren van het antwoordvak (groen of rood), geeft het programma waar mogelijk een aanduiding van de aard van de gemaakte fout.
* De werkbladen kunnen interactief op de computer worden doorgenomen. Ze kunnen ook worden afgedrukt, al dan niet met ingevulde sleutel.
* De werkbladen kunnen aanvullend worden ingezet bij elke rekenmethode.
* Het programma bevat een leraargedeelte met daarin:
     - demofilm waarin het gebruik wordt toegelicht;
     - een uitgewerkte cursus om zelf interactieve werkbladen te maken;
     - tips voor gebruik op het digitaal schoolbord.

Technisch
Om met het programma te werken is het nodig dat MS Excel op het werkstation geïnstalleerd.
 Het beveiligingsniveau moet zo ingesteld zijn dat MACRO'S mogen worden ingevoerd.

Leerplan wiskunde
* Optellen en aftrekken tot 10, tot 20, tot 100
* Maal- en deeltafels. Delen met rest
* E x TE: tot 100
Eindtermen ICT
* Zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.