Spits met Bits 2  dS
100 (+ 20)  scenario's rond

getalbegrip
 plus en min tot 100
meten


Doelgroep: 2de lj., B.O., taakklas

Versie 2012: leerkrachtassistent.
20 extra simulaties voor gebruik op het  digitaal schoolbord.

Video

Oefenscenario's (PDF)

Spits met Bits 1

Demoversie

Bestellen

Versie 3.0 dS (2012-2014)
Aangepast voor Windows 8 en met extra faciliteiten voor het digitaal schoolbord.

De nieuwste versie werd helemaal aangepast voor gebruik op het digitaal schoolbord. Waar nodig werd de lay-out aangepast en de scenario's werden voorzien van een handig invoerblok.
Als extra werd het programma uitgebreid met 20 simulaties, speciaal ontworpen voor instructie op het digitaal schoolbord. De simulaties zijn niet gebonden aan opgaven.
U bepaalt zelf de leerinhoud,  moeilijkheidsgraad, de notatievorm, enz...
Een onmisbarfe uitbreiding op uw digitaal bord.

Spits met Bits 2
Opbouw

5 oefenmodules:
Van 1 naar 2:
rekenen tot 20. Herhalen leerstof 1ste lj.
Honderd:  getallen tot 100 lezen, schrijven, voorstellen, splitsen en ordenen. Inoefenen diverse getallenvoorstellingen (honderdveld, getallenlijn...)
TE+/- E.: 
aanleren en inoefenen van basisstrategieŽn voor optellen en aftrekkingen zoals 65 +/- 3; 68+5; 72 - 7. Afzonderlijke leerlijn voor brugoefeningen. Ondersteuning: diverse voorstellingen.
TE+/-T E.:
aanleren en inoefenen van basisstrategieŽn voor optellen en aftrekkingen zoals 65 +/- 13; 68+15; 72 -17. Afzonderlijke leerlijn voor brugoefeningen. Ondersteunig lege getallenlijn.
Meten: betalen en rekenen met euro's, kloklezen, temperatuur...
Computerbeheerd instellen

Voor medaille = CB-instellen

De leertrajecten kunnen volledig computerbeheerd doorlopen worden.
Het werkt als volgt. De leerling logt in. Het programma herkent welk scenario de vorige keer geoefend werd en met welk resultaat. Op basis van die gegevens wordt een nieuwe oefenreeks ingesteld.
Als leerkracht heeft u controle over het circuit. Zo kunt u voor elke leerling of voor de hele klas een aangepast circuit en een aangepast norm (bv. 85% om door te gaan naar een hoger level) instellen. Het computerbeheerd werken biedt u als leerkracht een ongezien comfort, zowel bij het werken in een computerklas als bij het hoekenwerk.


Wat? Oefenscenario's met een extra spelelement. De leerlingen duelleren met elkaar.
De spelletjes zijn gebaseerd op klassieke gezelschapsspelen (vier op een rij..)  of computergames.
Ze maken deel van het CB-leertraject. Telkens een leerling een medaille haalt, wordt een nieuw game toegankelijk. Elk spelletje kan meerdere keren geoefend worden.

Digibord+ simulaties

Rekenen tot 20:  getallenlijn, plus en min: diverse voorstellingen, brugsimulator
Rekenen tot 100: groeperen T/E, abacus, rekenrek, MAB, getallenlijn, honderdveld, sommen tot 100, spronglijn
Kloklezen: manipuleerbare cijferklok, al dan niet in combinatie met digitale notatie.

Andere faciliteiten

* Uitdagend karakter. Het oefenen wordt voorgesteld als trainen en deelnemen aan de Olympische spelen .
* Adaptieve instelling van de moeilijkheidsgraad.
* Hulp op maat. Bij de meeste scenario's kan een leerling vrij een hulpvoorstelling oproepen.
* Foutgerichte feedback. Het programma herkent foutencategorieŽn en biedt contextuele hulp.
* GeÔntegreerd leraargedeelte met leerlingvolgsysteem en didactische handleiding
De leerkracht heeft op elk moment zicht op de vorderingen van de groep en elke leerling afzonderlijk. Hij kan het verdere verloop bijregelen.
 

Voorstellingen


kwadraatbeelden, rekenrek,  getallenlijn, lege getallenlijn, pijlen, honderdveld, MAB, abacus 
 

Historiek Spits met Bits 2 versie 1.0 dateert van 1995. In de meeste klassen waar het werd geÔntroduceerd, wordt het nu nog dagelijks gebruikt.
Tot 2005 bleef het pakket inhoudelijk onveranderd.  In dat jaar werd het leraargedeelte gemoderniseerd (versie 2.0)
Versie 3.0 (2009). Alle scenario's werden opnieuw geprogrammeerd en aangepast voor gebruik onder 64bit systemen.
Versie 3.0 dS  (2012) werd uitgebreid met  extra's faciliteiten voor het digitaal schoolbord.
Bovendien werden een aantal beloningsspelletjes geÔntegreerd (Gerdies Games)